Донирање

Уколико желите финансијски да подржите Српску Православну Омладину Инсбрук - "Споји" у остварењу циљева, то можете учинити путем уплате на следећи жиро рачун:

TIROLER SPARKASSE BANK AG INNSBRUCK
KONTONUMMER (број жиро рачуна): 03300678129
BANKLEITZAHL (број банке): 20503
IBAN: AT482050303300678129
BIC: SPIHAT22XXX
VERWENDUNGSZWECK (Сврха):  Донација

Хвала унапред!

_____________________________________________________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________