Импресум

Одговорна за:

Дизајн интернет презентације

Одговоран за:

Садржај

Пуноправна чланица СПО(Ј)И
Далиборка Милићевић

admin@spoji.org


Управни одбор
Српске Православне Омладине Инсбрук

uprava@spoji.org


Текстови који се налазе на интернет презентацији састављени су од чланова СПО(Ј)И. Осим оних текстова који су преузети са других страница и испод којих стоји извор.
Лого организације СПО(Ј)И стоји под заштитом. Коришћење од стране других је забрањено. Слике на овој интернет презентацији су сликане од стране чланова СПО(Ј)И, осим оних које се налазе у текстовима који су преузети са других интернет презентација.