Донатори у новембру 2012. године

Донатори у 2012. години

 

 

 

Укупно у новембру: 1.873,50 евра + 500 РСД

 

Тренутно стање на рачуну – 01.12.2012.:
2.098,77 евра

 

Штампа