Донатори у априлу 2013. године

Донатори у 2013. години

Укупно у априлу: 920,91€

 

Тренутно стање на рачуну – 01.05.2013.:
5.815,87€ + 29.680 РСД

Штампа