Српска православна омладина Инзбрук СПОЈИ
Serbisch Orthodoxer Jugendverein Innsbruck SPOJI

ФОНД ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ

.

ФОНД ЗА КРАЈИНУ

.

ФОНД ЗА СРПСКЕ ЗЕМЉЕ

.