Српска православна омладина Инзбрук СПОЈИ
Serbisch Orthodoxer Jugendverein Innsbruck SPOJI

Статут

Најновија верзија статута СПОЈИ-а тренутно се налази у фази превода са немачког на српски језик!

Хвала Вам на стрпљењу!