СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ОМЛАДИНА ИНЗБРУК

СПОЈИ

КОНТАКТ

Одговоре на питања и све о Српској православној омладини Инзбрук – СПОЈИ можете добити путем следећих контакта:

 

Управни одбор и Скупштина / Vorstand und Versammlung:
е-пошта / E-Mail: uprava@spoji.org

 

Председник / Präsident:

Филип Влајић, БА / Filip Vlajić, BA
е-пошта / E-Mail: president.spoji@gmail.com

Заменик председника / Stellvertretender Präsident:

Оливер Ранисављевић / BR Oliver Ranisavljević
е-пошта / E-Mail: vpresident.spoji@gmail.com; oliver.zila.spoji@gmail.com

Секретар / Sekretär:

мр Милан Нешић / Mag. Milan Nešić
е-пошта / E-Mail: info@spoji.org

Заменик секретара / Sekretär-Stellvertreter

Јован Томић / Jovan Tomić
е-пошта / E-Mail: info@spoji.org

Управник за финансије / Finanzvorstand:

Стефан Андрић / Stefan Andrić
е-пошта / E-Mail: finance.spoji@gmail.com

Заменик управника за финансије / Stellvertretender Finanzvorstand:

мр Владимир Влајић / Mag. Vladimir Vlajić
е-пошта / E-Mail: vladimir.vlajic@spoji.org

 

 

Председник огранка СПОЈИ у Немачкој (Берлин) / Präsident des SPOJI-Zweigs in Deutschland (Berlin):

Дејан Сенић / Dejan Senić
е-пошта / E-Mail: president.spoji.ger@gmail.com

 

Председник огранка СПОЈИ у Швајцарској (Кројцлинген) / Präsident des SPOJI-Zweigs in der Schweiz (Kreuzlingen):

Александер Рогић / Aleksander Rogić
е-пошта / E-Mail: president.spoji.ch@gmail.com

 

Председник огранка СПОЈИ у Србији (Петровац на Млави) / Präsident des SPOJI-Zweigs in Serbien (Petrovac na Mlavi):

Стеван Јаношевић / Stevan Janošević
е-пошта / E-Mail: president.spoji.srb@gmail.com