СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ОМЛАДИНА ИНЗБРУК

СПОЈИ

Донатори у јуну 2015. године

 1. Милостива Миливојевић /€ 5,00/
 2. Силвана Перић /€ 10,00/
 3. Зорица Стефановић /€ 10,00/
 4. Младен Савић /€ 5,00/
 5. Ј.В. /€ 10,00/
 6. Ф.В. /€ 10,00/
 7. Мирјана Париповић /€ 10,00 /
 8. Дејан Јаковљевић /€ 60,00/
 9. мр Ненад Драгичевић /€ 100,00/
 10. Zwanzigzwoelf“ /€ 500,00/
 11. Александар Тубић /€ 155,00/
 12. ВВ /€ 12,00/
 13. Драган Милојевић /€ 20,00/
 14. Сунчица Живковић /€ 15,00/
 15. Љиља Д. /€ 20,00/
 16. Владан /€ 20,00/
 17. Биљана Д. /€ 40,00/
 18. Александар Х. /€ 15,00/
 19. Надлер /€ 20,00/
 20. Миланка Бојовић /€ 25,00/
 21. Пујић /€ 20,00/
 22. Весна Бановић /€ 40,00/
 23. Татјана /€ 30,00/
 24. Јован Томић /€ 30,00/
 25. Ради Николић /€ 30,00/
 26. Рада Милошевић /€ 20,00/
 27. Дејан Николић /€ 15,00/
 28. Невенка Марковић /€ 35,00/
 29. Жанка Божић /€ 25,00/
 30. ММ /€ 20,00/
 31. Диана М. /€ 20,00/
 32. Стефан А. /€ 15,00/
 33. Ј. Влајић /€ 15,00/
 34. мр Милан Нешић /€ 20,00/
 35. Оливер /€ 5,00/
 36. Даниел Гушатовић /€ 15,00/
 37. Донације од часописа „Споји!“ у Горњој Аустрији /€ 40,00/

Укупно у јуну: 1.457,00